Fondovi EU

Članstvom Hrvatske u Europskoj uniji stječe se obveza sudjelovanja u zajedničkom proračunu, a time i pravo sudjelovanja u svim programima EU i pravo korištenja strukturnih instrumenata - Europski fond za regionalni razvoj, Europski socijalni fond, Kohezijski fond te Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj i Europski fond za ribarstvo; čija je izdašnost nekoliko puta veća od pretpristupnih programa.

EU fondovi su javna sredstva poreznih obveznika Europske unije i dio su zajedničkog proračuna svih država članica te je stoga njihova namjena javno, a ne privatno dobro.

Shema EU fondovi

 

Programi Unije u kojima sudjeluje RH:


KOHEZIJSKA POLITIKA EU

Kohezijska politika EU je temelj fondova EU. Njen osnovni cilj je:

 • ujednačeni razvitak unutar EU te jačanje gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije
 • izlaz iz krize i smanjenje nezaposlenosti uz pametan, održiv i uključujući rast EUROPA 2020
 • jačanje globalne konkurentnosti europskog gospodarstva
 • „dostizanje” stope rasta slabije razvijenih regija trebaju dostići stope rasta razvijenijih regija, no pri tome se ne smije ograničavati rast vodećih regija

Financijski instrumenti kohezijske politike EU jesu:

 • Europski fond za regionalni razvoj (European Regional Development Fund , ERDF)
 • Europski socijalni fond (European Social Fund, ESF)
 • Kohezijski fond (Cohesion Fund, CF)

Na raspolaganju su samo zemljama članicama, a provode se po principima partnerstva, programiranja, adicionalnosti i koncentracije. Princip programiranja predviđa da se novac alocira i troši samo na temelju višegodišnjih strateški programskih okvira

Strukturni fondovi godišnje stavljaju na raspolaganje nekoliko puta više sredstava od pretpristupnih fondova. Kod strukturnih fondovima svaka zemlja sudjeluje članarinom koji uplaćuje po određenim načelima kao udio društvenog proizvoda, udio prihoda od PDV-a itd. Prvi cilj svake nove zemlje članice je vratiti više sredstava nego što je uplatila u zajednički proračun. Jezik fondova u uvjetima članstva ide na korist zemljama članicama gdje će se moći koristiti hrvatskim jezikom.


EUROPSKI SOCIJALNI FOND

Potiče zapošljavanje i mogućnosti zaposlenja u EU. Uloga je dati doprinos:

 • poticanju ulaganja u ljudske resurse (promicanje obrazovanja i cjeloživotnog učenja),
 • mogućnosti zapošljavanja
 • jačanju socijalne uključivosti
 • doprinositi borbi protiv siromaštva
 • ojačati administraciju koja služi građanima i onima koji traže zaposlenje.
 • značajniji naglasak je stavljen na borbu protiv nezaposlenosti mladih, promoviranje aktivnog i zdravijeg starenja te podršku grupama s posebnim potrebama i marginaliziranih zajednica
 • veća podrška socijalnim inovacijama
 • veće sudjelovanje socijalnih partnera i civilnog društva u implementaciji ESF-a
 • oprema potrebna za investicije u socijalni i ljudski kapital bit će dostupna kroz ESF

EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ

CILJ - jačanje ekonomske i socijalne kohezije u EU te smanjenje razvojnih razlika između njenih regija kroz:

 • ulaganja u proizvodnju (primjerice izravne potpore ulaganjima malih i srednjih poduzeća)
 • jačanje infrastrukture (okolišna, prometna, energetska, turistička, zdravstvena i obrazovna i sl.)
 • Jačanje gospodarskih potencijala (primjerice jačanje turističke ponude, atraktivnosti područja za ulaganje, stvaranje informacijskog društva, jačanje konkurentnosti u području istraživanja i razvoja, klastera i suradnje, poduzetništvo i inovacije za mala i srednja poduzeća itd. ).
 • Od 2007.g. ovaj fond stavlja veći naglasak na istraživanje i razvoj, a prednost daje okolišnoj održivosti, sprečavanju prirodnih i tehnoloških rizika itd.
 • Najveći postotak sredstava EFRR-a izdvojiti će se za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije, inovaciju te podršku malim i srednjim poduzećima

 KOHEZIJSKI FOND

 • Korisnici su države članice EU čiji je bruto nacionalni dohodak po stanovniku manji od 90% prosjeka EU.
 • Kriteriji za određivanje za utvrđivanje alokacije za pojedinu zemlju su njezina površina i broj stanovnika
 • Kohezijski fond pokriva projekte vezane za promet i okoliš:- razvoj transeuropske prometne mreže,- razvoj održivog prometa,- zaštita okoliša,- korištenje obnovljivih izvora energije
 • Kohezijski fond je prilika za razvoj i sufinanciranje velikih infrastrukturnih projekata u manje razvijenim državama, uključujući Hrvatsku jer omogućuje financiranje projekata velike vrijednosti, nerijetko i iznad 50 mil. EUR.

FONDOVI VEZANI ZA POLJOPRIVREDNU POLITIKU

Ne smatraju se strukturnim niti kohezijskim fondom, već se financiraju na temelju Zajedničke poljoprivredne politike i Zajedničke ribarske politike. To su:

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj pokriva:

 • ulaganja u poljoprivredne posjede(radi podizanja konkurentnosti i ekološke održivosti), modernizacija prerade i trženja i sl.
 • osposobljavanje mladih poljoprivrednika, ranije umirovljenje, poticanje šumarstva i sl.
 • diversifikaciju djelatnosti, i to obrtništvo i turizam
 • izgradnju i obnovu osnovne ruralne infrastrukture, očuvanje sela i krajolika i sl.

Financijski instrument za pomoć ribarstvu pokriva:

 • obnovu i modernizaciju ribarske flote, ulaganja u ribarske luke
 • uravnoteženost izlova, naknade za privremenu obustavu aktivnosti, poticanje akvakulture
 • modernizaciju prerade, trženja i marketinga itd.

Novosti

 • Održano virtualno predavanje "Komunikacijska kultura u procesu zapošljavanja"

  Centar za poduzetništvo Dubrovačko-neretvanske županije organizirao je besplatno virtualno predavanje na temu „Komunikacijska kultura u procesu zapošljavanja&rdquo ...
 • Objavljen novi natječaj za Ulaganje u vinarije i marketing vina

  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 4. ožujka 2021. godine Javni natječaj za podno&scaron ...
 • Poziv na virtualno predavanje "Komunikacijska kultura u procesu zapošljavanja"

  Centar za poduzetništvo Dubrovačko-neretvanske županije poziva sve zainteresirane na virtualno predavanje „Komunikacijska kultura u procesu zapošljavanja” koje ...