Natječaji EU

Novosti

  • Održana edukacija "Natural Capital Financing Facility - Financijski instrument za jačanje prirodnog kapitala"
    Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) je u suradnji s Centrom za poduzetništvo d.o ...
  • Pokrenuto e-savjetovanje za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - faza II“
    Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta pokrenulo je provođenje e-savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Poziv na dostavu projektnih prijedloga ...
  • Otvoreno podnošenje Zahtjeva za mjeru potpore proizvođačima mandarina
    Od 10. lipnja do 8. srpnja ...