EU projekti

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020.

Naziv projekta

"Novim znanjem do uspjeha"

Kratki opis projekta

Projektom „Novim znanjem do uspjeha“ nastoji se unaprijediti razvoj malog i srednjeg poduzetništva kroz pružanje stručne i savjetodavne podrške te usluga informiranja MSP-ovima. Poduzetnici će kroz aktivnosti projekta stjecati potrebna znanja i vještine o efikasnom upravljanju poduzećem i imati na raspolaganju brojne stručne i savjetodavne usluge kako bi uspjeli opstati na tržištu te razviti svoje poslovanje.

Centar za poduzetništvo d.o.o. je, za provedbu navedenog projekta, potpisao s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (Hamag-Bicro) Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.03.1.2.05.0039.

Razdoblje provedbe projekta

Projekt se provodi od 01. svibnja 2018. godine do 01. studenog 2019. godine.

Opći cilj projekta

Opći cilj projekta je jačanje gospodarstva DNŽ i regionalne konkurentnosti kroz razvoj dinamične pozitivne poduzetničke klime te unaprjeđenje uspješnosti poduzetnika i stope preživljavanja MSP-ova.

Svrha projekta (specifični cilj)

Specifični cilj projekta je jačanje postojećih i stjecanje novih znanja i vještina MSP-ova u DNŽ kroz pružanje stručne i savjetodavne pomoći i usluga informiranja.

Očekivani rezultati projekta

  1. Pružene usluge informiranja MSP-ovima
  2. Održani događaji za MSP-ove u Dubrovniku i u dolini Neretve
  3. Održane novi tipovi edukacija za MSP-ove na području Dubrovnika i doline Neretve
  4. Promocija projekta

Ukupna vrijednost projekta iznosi: 448.919,55 kn
Ukupno prihvatljivi troškovi iznose: 445.466,55 kn
Iznos sufinanciranja sa strane Europske unije: 378.646,56 kn

Za više informacija o projektu možete kontaktirati Mariju Previšić na .

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite: www.strukturnifondovi.hr.

Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija posjetite: http://www.strukturnifondovi.hr/.