Novosti

2015
Jul
07

Objavljen drugi krug natječaja za "Poduzetnički impuls 2015"

Objavljen drugi krug natječaja za "Poduzetnički impuls 2015"

 

 U sklopu „Poduzetničkog impulsa 2015“, objavljen je drugi krug natječaja za dodjelu potpora koji obuhvaća ulaganja u proizvodnju i jačanje uslužnih djelatnosti.

 

Javni pozivi su objavljeni za:
AKTIVNOST: Jačanje konkurentnosti prerađivačke industrije

Projekte mogu prijaviti mala i srednja poduzeća koji su prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD2007 registrirani za područje C (Prerađivačka industrija), Odjeljak 10-32. Za Prijavitelje koji imaju do 9 zaposlenih, intenzitet potpore iznosi maksimalno 75%, dok za Prijavitelje koji imaju od 10-49 zaposlenih potpora može dosegnuti do maksimalno 50% od ukupno prihvatljivih troškova. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna, a najviši 400.000,00 kuna. Prijave se zaprimaju od 20.07.2015. do 03.08.2015. godine.

 

AKTIVNOST: Jačanje konkurentnosti uslužnih djelatnosti

Prijavu mogu podnijeti oni poduzetnici koji imaju najviše 9 zaposlenih, a čiji su ukupni troškovi projekta niži ili jednaki ukupnoj vrijednosti njihove dugotrajne imovine na dan 31.12.2014. godine te poduzetnici početnici na koje se spomenuti uvjet dugotrajne imovine ne primjenjuje, a koji su prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD2007 registrirani za područja:

E - Opskrba vodom; Uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša; Odjeljak 36-39

G - Održavanje i popravak motornih vozila; Skupina 45.2

I - Djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (osim Skupine 56.3 Djelatnosti pripreme i usluživanja pića)

J - Informacije i komunikacije

N - Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

P – Obrazovanje

Q - Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

S - Ostale uslužne djelatnosti

Intenzitet potpore iznosi do maksimalnih 75%. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 30.000,00 kuna, a najviši 200.000,00 kuna. Za obrtnike koji obavljaju samostalnu djelatnost i dohodak utvrđuju temeljem paušalnog dohotka te za profesionalne djelatnosti fizičkih osoba koje su po osnovi obvezno osigurane, najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna. Prijave se zaprimaju od 20.07.2015. do 03.08.2015. godine.

 

AKTIVNOST: Inozemni sajmovi

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva poduzetništva i obrta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za sudjelovanje na međunarodnim sajmovima i sličnim manifestacijama. Prijave se zaprimaju do 03.08.2015. godine.

 

AKTIVNOST: Cjeloživotno obrazovanje za obrtnike

Poziv se objavljuje u dnevnim novinama i na mrežnim stranicama Ministarstva (www.minpo.hr).  Prijave se zaprimaju isključivo od 30.03.2015. godine. Otvoreni javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 13.11.2015. godine.

 

AKTIVNOST: Domaći sajmovi

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva poduzetništva i obrta  (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za aktivnost „Domaći sajmovi“.
Poziv se objavljuje u dnevnim novinama i na mrežnim stranicama Ministarstva poduzetništva i obrta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)  (www.minpo.hr), a prijave se zaprimaju isključivo od 30.03.2015. godine (sukladno točki 8. ovog Javnog poziva). Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 13.11.2015. godine.

 

AKTIVNOST: Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima

Ovaj Javni poziv namijenjen je učenicima srednjih škola koji se obrazuju u deficitarnim zanimanjima u sustavu vezanih obrta. Prijave se zaprimju od 01.09.2015. do 30.09.2015.

 

EU natječaji - Prva dva natječaja za poduzetnike namijenjena proizvodnji iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.

Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu  otvoren od 9.4.2015. do 31.12.2020.

Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP  otvoren od 9.4.2015. do 31.12.2020.

Za sve ostale informacije slobodno nam se obratite na kontakt tel: 020/418-401 ili e-mail: dcp@dcp.hr.