Novosti

2013
Nov
27

ODRŽANA RADIONICA "7 KORAKA DO KREDITA"

ODRŽANA RADIONICA "7 KORAKA DO KREDITA"

 U utorak, 26. studenog 2013.g. Centar za poduzetništvo je u suradnji sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj održao radionicu "7 koraka do kredita" ili "Kako koristiti kredit za potrebe poslovanja". Na radionici je sudjelovalo 13 polaznika koji su kroz praktične primjere i vježbe upoznati sa načinom korištenja kredita za financiranje poslovanja te sa procedurom odobravanja HBOR-ovih kredita kroz pripremu i prezentaciju i procjenu kreditnog zahtjeva. Polaznici su komentirali radionicu kao korisnu, zanimljivu i poučnu te su pohvalili stručnog predavača - voditeljicu područnog ureda za Dalmaciju koja je na primjerima iz prakse na konkretan i zanimljiv način obradila navedene teme.

Radionica se održala u prostorijama Regionalne razvojne agencije Dunea.