Novosti

2015
Aug
19

Ministarstvo poljoprivrede objavilo podmjeru 5.2. "Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima"

Ministarstvo poljoprivrede objavilo podmjeru 5.2. "Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima"

U sklopu mjere M05 "Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovorajućih preventivnih aktivnosti", Ministarstvo poljoprivrede je objavilo podmjeru 5.2. "Potporu za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima".

Korisnici potpore su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljopriverdi.

Predmet potpore su ulaganja  obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnom nepogodom ili katastrofalnim događajem.

Intezitet potpore iznosi 100% prihvatljivih troškova, a koji se odnose na:

  - sanaciju poljoprivrednog zemljišta

 - građenje poljprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukutre

 - popravak ili nabavu novih/rabljenih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme

 - nabavu osnovnog stada/matičnog jata kod domaćih životinja

 - nabavu i sadnju višegodišnjeg bilja

 - opće troškove u iznosu do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta

 - označavanje ulaganja sufinanciranih iz EU proračuna sukladno Prilogu II Pravilnika, ali neviše od 100 EUR u kunskoj protuvrijednosti

 

Rok za podnošenje zahtjeva počinje teći od 31.08.2015.  i traje do 30.10.2015.g.

 

Više informacija možete pronaći na stranici Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju