Novosti

2015
Sep
25

Javni poziv na podnošenje zahtjeva za potpore po osnovi plaćene premije osiguranja na temelju Odluke o mjerama potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za razdoblje 2013.-2015. godine

Javni poziv na podnošenje zahtjeva za potpore po osnovi plaćene premije osiguranja  na temelju Odluke o mjerama potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za razdoblje 2013.-2015. godine

Dubrovačko-neretvanska županija je objavila Javni poziv potencijalnim korisnicima u Dubrovačko–neretvanskoj županiji na podnošenje zahtjeva za potpore po osnovi plaćene premije osiguranja na temelju Odluke o mjerama potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za razdoblje 2013.-2015. godine.

Ovim se odobravaju potpore po osnovi plaćenih premija osigrranja za biljnu i stočarsku proizvodnju, uzgoj riba i drugih vodenih organizama u akvakulturi, usjeva, sadnog materijala, višegodišnjih nasada, staklenika, plastenika, rasplodne i tovne stoke, proizvodnih objekata i opreme u poljoprivredi Dubrovačko-neretvanske županije za 2015. godinu (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije br. 10/13).

Prijaviti se mogu:

Pravne i fizičke  osobe koje su u svojstvu osiguranika za svoju proizvodnju osigurane policom osiguranja od šteta, i to:

a) komercijalna poljoprivredna gospodarstva

-trgovačko društvo

-obrt

-zadruga

-obiteljsko poljoprivrednog gospodarstvo- OPG

b) korisnici povlastica za akvakulturu

 

Više informacija i potrebnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE.