Novosti

2015
Oct
22

Održan seminar "Osnove poduzetništva"

Održan seminar "Osnove poduzetništva"

U svrhu poticanja i promicanja poduzetništva u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Centar za poduzentištvo d.o.o. nastavlja s provedbom stručnih poslovnih edukacija za buduće i sadašnje poduzetnike. U tom duhu Centar je organizirao dvodnevni seminar "Osnove poduzetništva" koji je održan 20. i 21. listopada 2015. godine u prostorijama Autoškole "Žabac" u Metkoviću.

Cilj ovog seminara je bio približiti poduzetnicima početnicima svijet poduzetništva kako bi lakše savladali osnovnu problematiku poduzetništva koja ih očekuje u budućem poslovanju. Tijekom seminara polaznici su dobili detaljan uvid u cjelokupni spektar informacija iz poduzetničkog svijeta te prikupili stručne odgovore i savjete na brojna pitanja koja se javljaju ulaskom u poduzetničke vode. Polaznici su upoznati s načinom obavljanja djelatnosti, stimulativnim mjerama, zakonskom regulativom, poreznim propisima i izradom poslovnih planova i planom marketinga.