Novosti

2015
Nov
09

Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine

Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je na središnjem internetskom portalu za europske strukturne i investicijske (ESI) fondove www.strukturnifondovi.hr Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“ putem kojeg će se korisnicima dodijeliti 380 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sredstva su namijenjena za pružanje potpora obnove i revitalizacije kulturne baštine kroz Integrirane programe temeljene na obnovi kulturne baštine koja podrazumijevaju ulaganje u kulturna dobra praćeno s komplementarnim razvojem dodatnih, primarno turističkih sadržaja/usluga s ciljem doprinosa održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog natječaja su tijela javne vlasti te pravne osobe kao vlasnici kulturnih dobara. Također, Poziv potiče formiranje partnerstva prihvatljivih javnih i privatnih dionika kao jednog od osnovnih preduvjeta za optimizaciju opisanih ulaganja u svrhu lokalnog razvoja.

Poziv je podijeljen u dvije grupe aktivnosti, u okviru kojih će se pojedinačnim Integriranim programima dodjeljivati potpore (bespovratna sredstva):

  1. Grupa aktivnosti A) - Priprema studijske i projektne dokumentacije za provedbu Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine. Najniži iznos potpore iznosi 500.000,00 kuna, a najviši 5.000.000,00 kuna.
  2. Grupa aktivnosti B) - Provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine. Najniži iznos potpore iznosi 7.000.000,00 kuna, a najviši 100.000.000,00 kuna.

Sredstva će se dodjeljivati temeljem Programa dodjele potpora za održivu obnovu kulturne baštine prema sljedećim kategorijama potpora:

  • investicijske potpore u kulturu i očuvanje baštine,
  • potpore za ulaganje u lokalne infrastrukture te regionalne potpore za ulaganje.

Dodatno, u sklopu Integriranog programa bit će moguće dodjeljivati potpore male vrijednosti (de minimis potpore) u iznosu do 200.000 eura po korisniku u razdoblju od tri fiskalne godine.

Poziv je trajno otvoren, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga:

  • za grupu aktivnosti A) do 31. prosinca 2018. godine
  • za grupu aktivnosti B).do 30. lipnja 2020. godine 

Podnošenje projektnog prijedloga (neovisno o grupi aktivnosti) dozvoljeno je najranije 30 (trideset) kalendarskih dana od dana objave ovog Poziva. Slijedom navedenog, prijave na natječaj primat će se od 6. prosinca 2015.

Potrebnu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.