Novosti

2015
Dec
01

Novi kreditni programi Dubrovačko-neretvanske županije

Novi kreditni programi Dubrovačko-neretvanske županije

Župan Nikola Dobroslavić i predstavnici banaka potpisali su Ugovore o poslovnoj suradnji na realizaciji Programa za poticanje malog gospodarstva u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za 2015. godinu.

Kreditni fond za Program "Razvoj" iznosi deset milijuna kuna dok kreditni fond za Program "Ruralni razvoj" iznosi dva i pol milijuna kuna. Kamata je ugovorena prema ponudama poslovnih banaka, a rok otplate kreditnih sredstava je do 10 godina uz godinu dana počeka.

 

 

Namjena kredita:

  • kupnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata
  • kupnja zemljišta za izgradnju gospodarskih objekata
  • informatizacija i modernizacija poslovanja
  • nabava opreme ili pojedinih dijelova opreme
  • nabava prijevoznih sredstava
  • uređenje poslovne infrastrukture
  • uređenje ili adaptacija zavičajnih kuća, starih zapuštenih objekata i muzeja
  • obrtna sredstva u funkciji investicija ili za unapređenje poslovanja (do 30%)

Traženi iznos kredita može biti:

  • Kreditna linija „Razvoj“: najniži iznos: 50.000,00 kuna najviši iznos: 500.000,00 kuna;
  • Kreditna linija „Ruralni razvoj“: najniži iznos: 50.000,00 kuna najviši iznos: 250.000,00 kuna.

Rok otplate: do 10 godina, uz poček od 1 godine koji je uključenu u otplatu (u razdoblju počeka plaća se kamata).

Kamatna stopa:

Kamatna stopa ide uz subvenciju Dubrovačko-neretvanske županije u visini od 2,00 postotna poena te dodatnih 0,50 postotna poena ukoliko se radi o ekološki prihvatljivom projektu te   dodatnih 0,50 postotna poena za obrte ili trgovačka društva u kojima jedna ili više žena ima najmanje 51% kapitala u društvu, ili je žena predsjednica uprave društva.

Natječaj i ostalu dokumentaciju možete pronaći OVDJE.

Za sve ostale informacije slobodno nam se obratite na kontakt tel: 020/418-401 ili e-mail: dcp@dcp.hr.