Novosti

2015
Dec
09

Ponovno otvoren natječaj Podmjera 4.1.2. - Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

Ponovno otvoren natječaj Podmjera 4.1.2. - Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

Otvoren je natječaj "Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš" na kojeg se mogu prijaviti fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (neovisno o ekonomskoj veličini) i proizvođačke grupe/organizacije.

Prihvatljivi materijalni troškovi su:

  • ulaganje u građenje skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i digestata, za vlastite potrebe od minimalno 70 %,
  • ulaganje u poboljšanje učinkovitosti korištenja gnojiva (strojevi i oprema za utovar, transport i primjenu gnojiva – mineralnog i organskog gnojiva), za vlastite potrebe od minimalno 70 %.


Visina potpore:
Od 5.000 do 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.
 

Intenzitet potpore: Do 75 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova, a može se uvećati za dodatnih 20 postotnih bodova (ali ne više od 90%) i to za mlade poljoprivrednike, zajedničke projekte, integrirane projekte, ulaganja u planinska područja, područja sa značajnim prirodnim ograničenjima i ostala područja s posebnim ograničenjima, ulaganja unutar Europskoga inovacijskog partnerstva (EIP), ulaganja povezana s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima i ekološkom poljoprivredom.