Novosti

2015
Nov
15

Održane radionice "Marketing" i "Poslovni plan"

Održane radionice "Marketing" i "Poslovni plan"

Centar za poduzetništvo d.o.o. održao je u Metkoviću dvije radionice na teme "Marketing" i "Poslovni plan".

Cilj ovih radionica je bio naučiti polaznike osnovama marketinga i poslovnog planiranja te izradi poslovnog plana. Radionica Marketinga je bila usmjerena na predstavljanje društvenog i upravljačkog procesa koji putem stvaranja, ponude i razmjene proizvoda od vrijednosti s drugima, omogućuje poduzetnicima da dobivaju ono šta im je potrebno ili što žele.

Radionica Poslovni plan je bila usmjerena na osnove dokumenta koji sadrži potanko razrađenu analizu o ulaganju u posao, o budućim rezultatima poslovanja, te o varijantnim rješenjima za moguće rizične situacije koje donosi buduće vrijeme. Poduzetnicima je predstavljeno da izrada poslovnog plana ne treba biti strogo šablonska, to nije „porezna prijava“ koju poduzetnici moraju ispuniti na točno određeni način već se izrađuje kako bi se predvidjela buduća događanja i način prilagodbe poslovanja uvjetima u okruženju te da se smanji stupanj rizika, vremena i sredstava. Što poduzetnici bolje predvide buduće događaje i rješenja budućih problema, to su im šanse za postizanje zacrtanih ciljeva veće.