Novosti

2016
Mar
18

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Dubrovačko-neretvanske županije u 2016. godini

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Dubrovačko-neretvanske županije u 2016. godini

Temeljem članka 12. „ Odluke o potporama u poljoprivredi Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje od 2016. do 2020. Godine“, (Službeni Glasnik Dubrovačko-neretvanske županije broj 3/2016), objavljuje se Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Dubrovačko-neretvanske županije u 2016 godini.

 

PREDMET JAVNOG POZIVA

Dodjela bespovratne potpore male vrijednosti u poljoprivredi na području Dubrovačko-neretvanske županije u 2016 godini, za sljedeća ulaganja u poljoprivredi:

Mjera 2. Ulaganje u podizanje trajnih nasada

Mjera 4. Ekološka proizvodnja

Mjera 5. Potpora za preporuku gnojidbe i analize tla

Mjera 10. Potpora zajedničkom djelovanju poljoprivrednih gospodarstava

Podmjera 10.1. Poticanje osnivanja novih poljoprivrednih zadruga i udruga koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom i/ili preradom poljoprivrednih proizvoda

Podmjera 10.2. Poticanje rada zadruga i udruga

Mjera 11. Potpora županijskih proizvoda-stvaranje, promidžba i prodaja  županijskih proizvoda

Podmjera 11.1. Stvaranje prepoznatljivog županijskog proizvoda

Podmjera 11.2. Promidžba i prodaja županijskog proizvoda

Mjera 14. Potpora izlagačima za sudjelovanje na poljoprivrednim manifestacijama i događanjima

 

KORISNICI POTPORE

Korisnik potpore, po odredbama ove Odluke je „jedan poduzetnik“ - poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koje ima sjedište, odnosno prebivalište kao i poljoprivredne površine na području Dubrovačko-neretvanske županije.

Poljoprivrednim gospodarstvom podrazumijevaju se obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), obrti, trgovačka društva, udruge i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i organizator ili sudionik za organiziranje sajmova u poljoprivredi a nisu u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava.

 

ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA I DODJELU POTPORA

Zahtjevi za subvenciju se dostavljaju tijekom cijele godine, odnosno najkasnije do 01. prosinca 2016 godine, a rješavaju se po vremenu zaprimanja, odnosno do utroška sredstava planiranih za proračunsku godinu, najkasnije do 15. prosinca 2016 godine.

Detalje o Javnom pozivu i potrebnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE.