Novosti

2016
Mar
18

Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata organizacije manifestacija u turizmu te drugih oblika promidžbe poduzetništva i turizma u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za 2016. godinu

Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata organizacije manifestacija u turizmu te drugih oblika promidžbe poduzetništva i turizma u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za 2016. godinu

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva Klasa: 334-01/16-01/03, URBROJ: 2117/1-01-16-01 koju je donio župan 22. ožujka 2016. godine, pročelnik Upravnog odjela za turizam, pomorstvo, poduzetništvo i energetiku Dubrovačko-neretvanske županije, raspisuje:                                         

JAVNI POZIV

ZA ISKAZ INTERESA ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA ORGANIZACIJE MANIFESTACIJA U TURIZMU TE DRUGIH OBLIKA PROMIDŽBE PODUZETNIŠTVA I TURIZMA U DUBROVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI ZA 2016. GODINU

 

PREDMET  JAVNOG POZIVA:

Sufinanciranje projekata i aktivnosti koji za cilj imaju organizaciju manifestacija u turizmu te druge oblike promidžbe u poduzetništvu i turizmu na području Dubrovačko-neretvanske županije , a koji su provedeni ili će biti provedeni u 2016. godini (u daljnjem tekstu – sufinanciranje).

OPĆI UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA:

Korisnici županijskih sredstava iz točke I. ovog Javnog Poziva su:

 1. Pravne i fizičke osobe (obrti i OPG-i) koje imaju sjedište na području Dubrovačko-neretvanske županije,  te su nositelji/organizatori provedbe projekata iz  točke I. ovog Javnog poziva, a ispunjavaju i druge uvjete propisane Programom i ovim pozivom;
 2. Sveučilišne i obrazovne institucije koje provode aktivnosti i projekate iz točke I.
 3. Jedinice lokalne samouprave i druge institucije kojima je osnivač JLS, a koje su organizatori ili suorganizatori projekata i aktivnosti iz točke I.
 4. Udruženja poduzetnika u ruralnom turizmu okupljena radi provođenja zajedničkih projekata i objedinjene promidžbe – tematske turističke ceste, koje su proglašene od strane župana po provedenome postupku u skladu s Pravilnikom o proglašenju tematskih turističkih cesta DNŽ;
 5. Udruge  građana, komore i strukovna udruženja, koje okupljaju fizičke i pravne osobe te su registrirane za obavljanje aktivnosti i provedbu projekata iz točke I.
 6. Turističke zajednice s područja Dubrovačko-neretvanske županije, koji su na području Dubrovačko-neretvanske  županije organizatori i suorganizatori provedbe projekata iz točke I.ovog Javnog poziva, a koji se ne nalaze u redovnom planu aktivnosti nego se pokreću u cilju razvoja novog turističkog proizvoda kome je cilj uključenje niovih poduzetnika i/ili razvoj novog turističkog proizvoda ili se značajno podiže kvaliteta dosada realiziranih projekata

Prihvatljive aktivnosti koje se sufinanciraju:

 1. Manifestacije od značaja za Dubrovačko-neretvansku županiju kojima se  potiče razvoj ruralnog i drugih selektivnih oblika turizma Županije u cjelini ili pojedinih njenih dijelova;
 2. Provedba projekata koji potiču razvoj turističke ponude s posebnim naglaskom na projekte koji uključuju nove poduzetnike, nove i inovativne turističke proizvode koje i one koje primjenjuju novu tehnologiju te one koji predstavljaju novu vrijednost postojećem turističkom proizvodu;
 3. Prezentacija, predstavljanje na sajmovima, objedinjeno oglašavanje, web promocija i organizacija drugih promotivnih aktivnosti;
 4. Edukacija članova/poduzetnika, stručna predavanja, stručni skupovi, studijski posjeti primjerima dobre prakse, podizanje svijesti javnosti o značaju razvoja projekata ruralnog turizma u zajednici za ukupni razvoj ruralnih prostora;
 5. Druge operativno-tehničke aktivnosti koje su preduvijet funkcioniranja i realizacije programa i projekata.

 

VRIJEMA TRAJANJA NATJEČAJA:

Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30. studenog 2016. godine.

Detalje o Javnom pozivu i potrebnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE.