Novosti

2016
Jun
17

Objavljen natječaj za Podmjeru 8.6.1. "Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima"

Objavljen natječaj za Podmjeru 8.6.1. "Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima"

Objavljen Natječaj za provedbu mjere 8.6. „Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda“- provedba operacije 8.6.1. “Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Rok za podnošenje potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 15. srpnja 2016. do 15. studenoga 2016.

Prihvatljivi troškovi:

1. kupnju novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za sječu i izradu drva (harvesteri, motorne pile itd.)

2. kupnju novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za privlačenje, izvoženje i iznošenje drva (forvarderi, skideri, žičare, traktorske ekipaže itd.)

3. kupnju novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za proizvodnju šumske biomase (iverači, cjepači itd.)

4. kupnju novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za daljinski prijevoz drva (prikolice, hidraulične dizalice itd.)

5. kupnju novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za šumskouzgojne radove za pripremu šumskog tla za sjetvu ili sadnju (malčeri itd.) i

6. izgradnju i rekonstrukciju objekata i kupnja nove i rabljene opreme za skladištenje, zaštitu i sušenje drvnih proizvoda (silosi, skladišta za drvnu sječku, utovarivači, atomizeri, sušare itd.).

(2) Prihvatljiv trošak za sufinanciranje u okviru tipa operacije 8.6.1. je i stjecanje strojeva, alata, uređaja, opreme i objekata, kroz financijski leasing do iznosa njihove tržišne vrijednosti.

(3) Prihvatljivi troškovi za ulaganja iz stavka 1. ovoga članka biti će određeni listom prihvatljivih troškova koja će biti prilog natječaja.

Korisnici su:

1. šumoposjednici

2. udruge šumoposjednika/šumovlasnika i

3. obrti, mikro, mala i srednja poduzeća.

Visina javne potpore:

– najniža vrijednost javne potpore po projektu je 5.000 eura u kunskoj protuvrijednosti i

– najviša vrijednost javne potpore po projektu je 700.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 50% ukupnih prihvatljivih troškova.

Više informacija možete pronaći OVDJE.