Novosti

2016
Oct
06

Informativna radionica za natječaj "Razvoj poslovne infrastrukture"

Informativna radionica za natječaj "Razvoj poslovne infrastrukture"

Djelatnice Centra za poduzetništvo d.o.o. sudjelovale na informativnoj radionici za natječaj "Razvoj poslovne infrastrukture". Cilj Javnog poziva o kojem je organizirana je razvoj i poboljšanje kvalitete poduzetničko poslovne infrastrukture i povećanje broja proizvoda/usluga koje ona omogućava. To će se postići poticanjem ulaganja u takvu infrastrukturu u područjima gdje postoji potreba za proširenjem postojeće ili izgradnjom nove infrastrukture poput poduzetničkih centara, poslovnih inkubatora, poduzetničkih akceleratora, poslovnih i znanstveno-tehnoloških parkova. Takva infrastruktura će na lokalnoj odnosno regionalnoj razini doprinijeti poboljšanju dostupnosti poduzetničko poslovne infrastrukture MSP-ovima u svrhu njihovog olakšanog rasta i razvoja s ciljem  privlačenja investicija i stvaranja mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta u malim i srednjim poduzećima.

Prihvatljive su aktivnosti ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja imaju za cilj izgradnju/rekonstrukciju i opremanje nove ili održavanje i opremanje postojeće poduzetničko poslovne infrastrukture, u svrhu pružanja novih ili kvalitetnijih usluga poduzetnicima. Ukupna raspoloživa sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj predviđena za ovaj Poziv iznose 380 milijuna kuna. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti je 200 tisuća kuna dok je najveći iznos 20 milijuna kuna.