Novosti

2016
Oct
07

Potpore male vrijednosti u poljoprivredi DNŽ 2016.

Potpore male vrijednosti u poljoprivredi DNŽ 2016.

Dubrovačko- neretvanska županija objavila je Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Dubrovačko-neretvanske županije u 2016. godini.

PREDMET JAVNOG POZIVA

Dodjela bespovratne potpore male vrijednosti u poljoprivredi na području Dubrovačko-neretvanske županije u 2016 godini, za sljedeća ulaganja u poljoprivredi:

Mjera 6. Posebne mjere pomoći za sektor stočarstva

Potpora se dodjeljuje korisniku za troškove uzgoja izvornih (zaštićenih), autohtonih pasmina:

  1. a) Nabava–kupnja grla/kljuna stoke, (pčelinjih zajednica) u cilju povećanja uzgojnog stada/jata
    b) Kontrola i suzbijanje bolesti u sektoru stočarstva, izvornih (zaštićenih), autohtonih pasmina
    c) Racionalizacija troškova u stočarstvu nastalih uslijed nepredvidivih gubitaka u uzgoju i proizvodnji
    d) Sufinanciranje troškova uzgojno selekcijskog rada za izvorne i zaštićene pasmine

Korisnik potpore, po odredbama ove Odluke je „jedan poduzetnik“ – poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koje ima sjedište, odnosno prebivalište kao i poljoprivredne površine na području Dubrovačko-neretvanske županije. Poljoprivrednim gospodarstvom podrazumijevaju se obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), obrti, trgovačka društva, udruge i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i organizator ili sudionik za organiziranje sajmova u poljoprivredi a nisu u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava. Zahtjevi za subvenciju se dostavljaju tijekom cijele godine, odnosno najkasnije do 01. prosinca 2016 godine, a rješavaju se po vremenu zaprimanja, odnosno do utroška sredstava planiranih za proračunsku godinu, najkasnije do 15. prosinca 2016 godine.

Više o ovom Pozivu pročitajte OVDJE.