Novosti

2017
Feb
27

Prezentacija kreditnih programa HBOR-a

Prezentacija kreditnih programa HBOR-a

Centar za poduzetništvo d.o.o. i Hrvatska banka za obnovu i razvoj (HBOR) organiziraju besplatnu prezentaciju kreditnih programa HBOR-a.

Prezentacijom će se predstaviti programi kreditiranja Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR), posebno oni namijenjeni malom gospodarstvu. Također će se predstaviti mogući načini korištenja HBOR-ovih sredstava (izravno, putem banke, modelom podjele rizika), kao i kreditna aktivnost HBOR-a, ukupna, u Dalmaciji i Dubrovačko-neretvanskoj županiji u prethodnoj godini. Radionicu će voditi voditeljica područnog ureda HBOR-a za Dalmaciju, gđa. Mira Krneta.

Prezentacija će se održati 03. ožujka 2017.g. u prostorijama Poduzetničkog inkubatora Dubrovnik, na adresi Vukovarska 16, s početkom u 10:00 h.

Zbog ograničenog broja polaznika, molimo zainteresirane da se prijave u Centar za poduzetništvo d.o.o. putem e-maila dcp@dcp.hr ili telefona 020/418-401, najkasnije do 02. ožujka 2017.g.