Novosti

2017
Feb
28

Suradnja Centra za poduzetništvo, Hrvatske banke za obnovu i razvoj i poduzetnika

Suradnja Centra za poduzetništvo, Hrvatske banke za obnovu i razvoj i poduzetnika

Djelatnici Centra posjetili su obrt Monaco u Pločama kojemu je Centar izradio investicijski projekt te pomogao u pripremi i predaji zahtjeva za kreditnu liniju Hrvatske banke za obnovu i razvoj „Malo i srednje poduzetništvo“.

Nakon obrade zaprimljene dokumentacije, obrtu je odobreno financiranje investicije u iznosu od 1.786.156 kn. Odobreni kredit će se otplaćivati na rok od 11 godina uz kamatnu stopu od 3%, a odobreno je i korištenje počeka od 2 godine. Ovim kreditom financirana je modernizacija postojećeg pansiona i kategorizacija objekta u aparthotel.

Za vrijeme trajanja počeka gđa. Petrušić je uspjela realizirati planiranu investiciju, pri čemu su se obavljale redovne kontrole od strane HBOR-a o namjenskom korištenju kreditnih sredstava. Kroz razgovor s vlasnicom obrta, gđom. Petrušić dobile su se informacije o iskustvu iz prakse o proceduri dobivanja HBOR-ovog kredita te o postupcima kontrole utroška dobivenih sredstava.