Novosti

2017
Mar
06

Održana prezentacija kreditnih programa HBOR-a

Održana prezentacija kreditnih programa HBOR-a

U organizaciji Centra za poduzetništvo Dubrovačko-neretvanske županije i Hrvatske banke za obnovu i razvoj održana je prezentacija kreditnih programa HBOR-a. 

Na prezentaciji su predstavljeni programi kreditiranja Hrvatske banke za obnovu i razvoj, posebno oni namijenjeni malom gospodarstvu. Također su predstavljeni mogući načini korištenja HBOR-ovih sredstava (izravno, putem banke, modelom podjele rizika), kao i kreditna aktivnost HBOR-a, ukupna, u Dalmaciji i Dubrovačko-neretvanskoj županiji u prethodnoj godini.

Radionicu je vodila gđa. Mira Krneta, voditeljica područnog ureda Hrvatske banke za obnovu i razvoj za Dalmaciju.