Novosti

2017
Mar
30

Objavljen natječaj za provedbu podmjere 7.4. "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu"

Objavljen natječaj za provedbu podmjere 7.4. "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu"

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu tipa operacije 7.4.1. "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući  slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu" u okviru mjere 7 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" unutar programa razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Prihvatljivi korisnici su:

a) jedinice lokalne samouprave

b) trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave

c) javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, osnovnih škola

d) udruge koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti sukladno ciljnim skupinama i klasifikaciji djelatnosti udruga, povezane s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije)

e) vjerske zajednice koje imaju organizacijski oblik na lokalnom nivou i koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo

f) lokalne akcijske grupe koje su odabrane unutar Programa

 

Prihvatljive aktivnosti se odnose na: građenje i/ili opremanje vatrogasnog doma, društvenog doma/kulturnog centra, planinarskog doma i skloništa, turističkog informativnog centra, dječjeg igrališta, sportske građevine, objekta za slatkovodni ribolov (ribički dom, nadstrešnica i dr.), rekreacijske zone na rijekama i jezerima, biciklističke staze (koje nisu sastavni dio ceste), tematskog puta i parka, građevine za ostvarivanje organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece do polaska u osnovnu školu (dječji vrtić, rekonstrukcija i opremanje prostora za igraonicu pri knjižnici, zdravstvenoj, socijalnoj, kulturnoj i sportskoj ustanovi, udruzi te drugoj pravnoj osobi u kojima se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi), javne zelene površine (park i sl.), pješačke staze (koje nisu sastavni dio ceste), pješačke zone, otvorenog odvodnog kanala (koji nije sastavni dio ceste), groblja (komunalna infrastruktura i prateće građevine), tržnice i javne prometne površine (trg, pothodnik, nadvožnjak, javne stube i prolaz koji nisu sastavni dio ceste).

Najniži iznos potpore po projektu iznosi 15.000 eura u protuvrijednosti u kunama, a najviši 1.000.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama. Stopa sufinanciranja je od 80% do 100% ovisno o indeksu razvijenosti jedinice lokalne i područne samouprave.

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 18. travnja 2017. do 18. svibnja 2017.

Tekst natječaja, pravilnik, priloge natječaja i potrebnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.