Novosti

2017
Apr
25

Objavljen Javni poziv "Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo"

Objavljen Javni poziv "Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo"

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je javni poziv Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo, namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) te fizičkim osobama. Otvoren je do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 10.11.2017.

Sredstva su namijenjena za:

  • obrazovanje u 2016. i 2017. godini za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi javnopravno tijelo nadležno za obrt za zanimanja koja su uređena Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08), odnosno Pravilnikom o načinu i postupku provedbe ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik („Narodne novine“, broj 134/15) 
  • ishođenje dozvole (licencije) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja u 2016. i 2017. godini.

Sredstva se odobravaju u visini do 80% od iznosa opravdanih troškova za: 

  • Polaganje majstorskog ispita - 2.600,00 kuna
  • Pripremu za polaganje majstorskog ispita - najviše 5.400,00 kuna
  • Polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti/polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik - 1.200,00/1.500,00 kuna
  • Pripremu za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti - najviše 3.200,00 kuna
  • Prekvalifikaciju za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) - stvarni troškovi školarine
  • Polaganje pomoćničkog ispita - 1.200,00 kuna
  • Izdavanje dozvola (licenci) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja - stvarni troškovi

Više informacija i potrebnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE.