Novosti

2017
May
04

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Certifikacijom proizvoda do tržišta“

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Certifikacijom proizvoda do tržišta“

Cilj Poziva „Certifikacijom proizvoda do tržišta“ je pridonijeti aktivnostima MSP-ova da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti. Pružanjem potpore za uvođenje i primjenu europskih i međunarodno (globalno) priznatih norma doprinosi se da MSP-ovi iskoriste prednosti koje primjena normi ima na omogućavanje pristupa novim tržištima. Poziv će se provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima sukladno definiciji utvrđenoj u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 20.000,00 kuna, dok najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 1.000.000,00 kuna. Ukupna raspoloživa sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj predviđena za ovaj Poziv iznose 38.000.000,00 kuna.

Prihvatljive kategorije troškova mogu biti:
- troškovi pripreme propisane tehničke dokumentacije (tehnička datoteka koja prati spis) ukoliko istu priprema vanjski pružatelj usluge izrade tehničke dokumentacije;
- prijevod tehničke dokumentacije na strani jezik, ukoliko je neophodno za ocjenjivanje sukladnosti;
- troškovi transporta proizvoda do akreditiranog tijela za ocjenjivanje sukladnosti;
- ocjenjivanje sukladnosti proizvoda (ispitivanje, pregled, certifikacija, mjerenje, umjeravanje) od strane akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti;
- troškovi postupka ocjene sukladnosti proizvoda i izdavanje isprava o sukladnosti (na primjer: izvještaj o ispitivanju, certifikat, potvrda o sukladnosti, potvrda o pregledu, izjava o svojstvima) od strane akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti te
- troškovi u svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti

Prijave na Poziv primaju se od 22. svibnja 2017. godine. Krajnji rok za zaprimanje projektnih prijava je 31. prosinca 2018. godine. Više o natječaju, kao i natječajnu dokumentaciju, možete pronaći na poveznici: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1406.