Novosti

2017
Jun
01

Objavljen otvoreni javni poziv za Program "Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta"

Objavljen otvoreni javni poziv za Program "Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta"

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta je objavilo Otvoreni javni poziv za program "Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta".

Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge).

Osnovna namjena sredstava:

- ulaganje u unaprjeđenje poslovanja

- ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje

- ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga

- prilagodba, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora

- uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete

- upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva

- marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta

 

Dodatna namjena za troškove/usluge - maksimalno do 10% ukupnih prihvatljivih troškova (obavezno se veže uz barem jednu osnovnu projektnu aktivnost):

- sufinanciranje troškova: komunalne naknade za poslovni prostor, spomeničke rente te naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma

- usluge čuvanja djece (trošak dječjeg vrtića i ostalih gospodarskih subjekata koji pružaju usluge čuvanja djece) te troškovi produženog boravka djece u osnovnoj školi do kraja 4. razreda.

 

Najniži iznos potpore koja se može dodijeliti je 10.000,00 kuna,  a najviši 50.000,00 kuna.

Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim davatelj potpore sudjeluje u financiranju predloženog projekta i može dosegnuti do 100% ukupno prihvatljivih troškova.

Prijave se zaprimaju isključivo od 1.6.2017. do 31.7.2017. godine.

 

Sve ostale informacije o Javnom pozivu i potrebnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE.