Novosti

2017
Aug
14

Objavljen javni poziv za poticanje otočnog gospodarstva

Objavljen javni poziv za poticanje otočnog gospodarstva

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavljuje Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u 2017. godini otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta.

Korisnici potpora su otočni poslodavci, odnosno fizičke osobe–obrtnici i pravne osobe koje imaju sjedište na otocima i koji svoju djelatnost obavljaju na otocima.

Korisnici potpora mogu ostvariti potpore pod sljedećim uvjetima:

– da imaju sjedište na otocima

– da obavljaju djelatnost na otocima

– da radnici koje zapošljavaju imaju prebivalište na otocima

– da radnici koje zapošljavaju rade kod istog Korisnika potpora najmanje dvanaest mjeseci bez prekida do trenutka podnošenja Zahtjeva

– da udio vlasništva Republike Hrvatske, jedinice regionalne (područne) samouprave i jedinice lokalne samouprave u strukturi vlasništva Korisnika potpora nije veći od 50% 

– da nisu financijske institucije (banke, osiguravajuća društva, štedno-kreditne zadruge i slično).

Otočni poslodavci mogu ostvariti najveći iznos potpore do 200.000 EUR-a (bruto iznos), izraženo u kunskoj protuvrijednosti sukladno srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate/a, tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine, uključujući sve državne potpore i državne potpore male vrijednosti.

Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti otočnim poslodavcima otvoren je do 31. listopada 2017.

 

Detalje o natječaju i potrebnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE.