Novosti

2014
Feb
13

Održani seminari "OSNOVE PODUZETNIŠTVA I SOCIJALNO PODUZETNIŠTVO" i "MARKETING" u Dubrovniku

Po projektu "Pegasus", čiji je nositelj i provoditelj Upravni odjel za međugeneracijsku solidarnost, branitelje i obitelj Dubrovačko-neretvanske županije, u suradnji sa Centrom za poduzetništvo d.o.o., 11. i 12.  veljače 2014. god. održana su dva seminara: "Osnove poduzetništva i socijalno poduzetništvo"  i "Marketing".

Seminari su održani u Dubrovniku u hotelu Petka, a polaznici su bili područja grada Dubrovnika i Konavala.

Cilj projekta "Pegasus" je osnovati socijalnu zadrugu dugotrajno nezaposlenih osoba s područja cijele županije, a cilj seminara je iste educirati o osnovama poduzetništva i socijalnom poduzetništvu.