Novosti

2017
Oct
12

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je Javni poziv za natječaj "Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama".
 
Prijavitelji
Prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuju sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti objavljenoj u Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007 – NKD 2007 (NN 58/27, 72/07), osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda. U skladu s gore navedenim opisom i Odlukom, prihvatljivi su prijavitelji koji su poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja B, odjeljaka 05-09 te područja C, odjeljaka 13-33.
 
Kategorije prihvatljivih troškova
  • Mjere energetske učinkovitosti i obnovljivi izvori energije: uvođenje učinkovitih elektromotora, sustava grijanja/hlađenja, rasvjete, postavljanje sustava za proizvodnju energije iz sunca, vjetra, biogoriva – kotlovi na biomasu, dizalice toplice, sunčani kolektori i sl.

  • Troškovi obnove ovojnice zgrade

  • Troškovi energetskog pregleda

Minimalni iznos potpore po pojedinačnom projektu: 350.000,00 HRK
Maksimalni iznos potpore po pojedinačnom projektu: 20.000.000,00 HRK

Sufinanciranje: od 45 % do 85 %, minimalno 350.000 HRK, a maksimalno 20 milijuna HRK.

Prihvatljivi su i troškovi pripreme sve potrebne dokumentacije (projektno-tehničke te administrativne), troškovi upravljanja projektom u fazi provedbe odobrenog projekta te troškovi promidžbe i vidljivosti projekta.

Prijave se zaprimaju od 10. studenog 2017. do 17. siječnja 2018.

Više informacija i projektnu dokumentaciju možet pronaći OVDJE.