Novosti

2019
Jan
29

Otvoren natječaj "Konkurentnost turističkog gospodarstva"

Otvoren natječaj "Konkurentnost turističkog gospodarstva"

Ministarstvo turizma objavljuje Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva.

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz potporu ulaganjima u povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata, razvoj posebnih oblika turizma, razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda, te održivi razvoj, a provodi se kroz Mjere Programa: 

Mjera A - povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata: A1-Hotela, A2- Kampova, A3-Ostalih ugostiteljskih objekata za smještaj i A4-ugostiteljskih objekata na Obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima 

Mjera B - razvoj posebnih oblika turizma

Mjera C - dostupnost i sigurnost 

Mjera D - prepoznatljivost

Za dodjelu bespovratnih sredstva prijaviti se mogu: subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge) i obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG).

Javni poziv otvoren je od 28. siječnja 2019., a traje do 1. ožujka 2019., zaključno s 24. satom.

Prijave se obvezno podnose online, putem ispunjenog Prijavnog obrasca KTG/2019 kojeg je potrebno dostaviti i u tiskanom obliku s opisom projekta i svim prilozima na sljedeću adresu: Puni naziv i adresa Prijavitelja* Ministarstvo turizma Prisavlje 14 10000 Zagreb Prijava na javni poziv KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA 2019. (navesti Mjeru Programa na koju se prijavljujete) A1, A2, A3, A4, B, C ili D s naznakom „NE OTVARATI“.

Cjeloviti tekst Programa i popratnu dokumentaciju možete pronaći na sljedećoj poveznici.