Novosti

2019
Feb
28

Kreditna linija za financiranje rada privatnih iznajmljivača

Kreditna linija za financiranje rada privatnih iznajmljivača

Ministarstvo turizma i Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) potpisali su u veljači 2019. godine Sporazum o poslovnoj suradnji na provedbi financiranja/ mikrokreditiranja rada privatnih iznajmljivača kroz poticajne kredite HBOR-a i pridruženih poslovnih banaka, a s ciljem ujednačavanja standarda smještajnih objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu, podizanja ukupne razine kvalitete i dodatne ponude privatnog smještaja te u konačnici poboljšanja popunjenosti kapaciteta i jačanja cjelogodišnjeg turizma.

 

 

KORISNIK KREDITA: Fizička osoba - građanin iznajmljivač, koji u trenutku odobrenja kredita ima rješenje nadležnog ureda o odobrenju za pružanje sljedećih ugostiteljskih usluga u domaćinstvu:

  • smještaja u sobi, apartmanu, studio apartmanu ili kući za odmor, do najviše 10 soba, odnosno 20 kreveta;
  • smještaja u kampu s ukupno najviše 10 smještajnih jedinica, odnosno za 30 gostiju istodobno.

CILJ: ujednačavanje standarda smještajnih objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu

  • podizanja ukupne razine kvalitete i dodatne ponude privatnog smještaja;
  • u osnovnom bolja popunjenosti kapaciteta i produljenje turističke sezone.

NAMJENA KREDITA: Usklađivanje Objekta s važećim uvjetima propisanim za vrstu i kategoriju i uređenje dodatne ponude Objekata i to za:

  • obnovu, adaptaciju i opremanje postojećih Objekata (sobe, apartmani, studio apartmani, kuće za odmor, kampovi) koji su dobili rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu prije 01. 09. 2007. godine, po tadašnjem pravilniku za objekte, uz uvjet ishođenja novog rješenja o kategorizaciji Objekta;
  • poboljšanje postojeće ponude Objekata u okviru iste kategorizacije;
  • obnovu, izgradnju i opremanje unutarnjih i vanjskih bazena, wellnessa, izgradnju i opremanje potrebne infrastrukture i pratećih objekata za cikloturizam, sport i rekreaciju i drugih dodatnih sadržaja, kao dopunu ponude uz uslugu smještajnog kapaciteta u domaćinstvu(isključena je nabava pokretne opreme i prijevoznih sredstava, npr. bicikli, sandoline, kajaci...).

IZNOS KREDITA i KAMATNA STOPA: Krediti se ugovaraju:

  • u kunama od 20.000,00 kn do 375.000,00 kn - ugovorena kamatna stopa je 3,70% godišnje;
  • u kunama uz valutnu klauzulu vezanu uz EUR od 2.600,00 EUR do 50,000,00 EUR -ugovorena kamatna stopa je 3,00% godišnje.

Za svaki kredit Ministarstvo Korisniku daje potporu (subvenciju) pa poslovnoj banci uplaćuje dio kamate u visini od 1,00% godišnje, fiksno. Subvencija se isplaćuje cijelo vrijeme trajanja Kredita (u razdoblju korištenja, počeka i otplate Kredita).

ROK KORIŠTENJA KREDITA: do 12 mjeseci od datuma sklapanja ugovora banka - korisnik.

ROK OTPLATE: najkraći rok otplate je 13 mjeseci, a najduži 10 godina, uključujući poček do 12 mjeseci.

NAČIN KREDITIRANJA: putem poslovnih banaka koje s HBOR-om potpišu ugovor o suradnji.

Više informacija pronađite OVDJE.