Novosti

2019
Mar
05

Održan seminar „Upotreba instrumenata kohezijske politike za rješavanje nedostataka ulaganja u europskim regijama“

Održan seminar „Upotreba instrumenata kohezijske politike za rješavanje nedostataka ulaganja u europskim regijama“

Direktorica i djelatnica Centra za poduzetništvo d.o.o. sudjelovale su na seminaru „Upotreba instrumenata kohezijske politike za rješavanje nedostataka ulaganja u europskim regijama“ koji je održan u organizaciji Dubrovačko-neretvanske županije i Odbora regija EU – Povjerenstva za politiku teritorijalne kohezije i proračun EU (COTER) u Dubrovniku.

Uvodna obraćanja održali su predsjednica povjerenstva COTER OR-a Isabelle Boudineau, župan Dubrovačko-neretvanske županije, inače član Odbora regija EU, Nikola Dobroslavić te ministrica regionalnog razvoja i fondove EU Gabrijela Žalac.
Župan Nikola Dobroslavić ovom je prilikom istaknuo kako je kohezijska politika temeljna politika Europske unije, koja omogućuje ispunjenje misije EU o ujednačavanju razvoja, smanjivanju razlika u razvijenosti pojedinih regija EU, ali i pojedinih država članica. Ukoliko bismo podbacili u kohezijskoj politici, koja je često i jedina solucija za brojne regije, gradove i općine, kazao je župan Dobroslavić, iznevjerili bismo temeljne postavke na kojima počiva EU.
Tijekom seminara održana su i tri panela na temu rješavanja nedostataka ulaganja u europskim regijama instrumentima kohezijske politike, a u svjetlu Prijedloga novog višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021. – 2027., u kojem se predlaže smanjenje omotnice za kohezijsku politiku.