Novosti

2019
Mar
21

Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata organizacije manifestacija u turizmu te drugih oblika promidžbe poduzetništva i turizma u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za 2019. godinu

Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata organizacije manifestacija u turizmu te drugih oblika promidžbe poduzetništva i turizma u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za 2019. godinu

Na temelju članka 35. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije („Sl. Glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“ br. 7/09, 10/10. i 3/13 ), te na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva Klasa: 334-01/19-01/02, URBROJ: 2117/1-01-19-02 od 1. ožujka 2019. godine, župan Dubrovačko-neretvanske županije, raspisuje                                               

JAVNI POZIV

ZA ISKAZ INTERESA ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA ORGANIZACIJE MANIFESTACIJA U TURIZMU TE DRUGIH OBLIKA PROMIDŽBE PODUZETNIŠTVA I TURIZMA U DUBROVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI ZA 2019. GODINU

PREDMET  JAVNOG POZIVA:

Sufinanciranje projekata i aktivnosti koji za cilj imaju organizaciju manifestacija u turizmu te druge oblike promidžbe u poduzetništvu i turizmu na području Dubrovačko-neretvanske županije , a koji su provedeni ili će biti provedeni u 2019. godini (u daljnjem tekstu – sufinanciranje).

OPĆI UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA:

 1. Korisnici županijskih sredstava iz točke I. ovog Javnog Poziva su:
 • Udruge građana koje djeluju na području Dubrovačko neretvanske te su organizatori ili suorganizatori aktivnosti i projekata iz točke I. i udovoljavaju odredbama Uredbe o kriterijima mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
 • Pravne i fizičke osobe (tvrtke, obrti i OPG-i) koje imaju sjedište na području Dubrovačko-neretvanske županije, odnosno koje provode projekte/aktivnosti od interesa za Dubrovačko-neretvansku županiju te su nositelji/organizatori provedbe projekata iz  točke I. ovog Javnog poziva, a ispunjavaju i druge uvjete propisane ovim pozivom;
 • Sveučilišne i obrazovne institucije koje provode aktivnosti i projekate iz točke I.
 • Jedinice lokalne samouprave i druge institucije kojima je osnivač JLS, a koje su organizatori ili suorganizatori projekata i aktivnosti iz točke I.
 • Udruženja poduzetnika u ruralnom turizmu okupljena radi provođenja zajedničkih projekata i objedinjene promidžbe – tematske turističke ceste, koje su proglašene od strane župana po provedenome postupku u skladu s Pravilnikom o proglašenju tematskih turističkih cesta DNŽ;
 • Komore i strukovna udruženja, koje okupljaju fizičke i pravne osobe te su registrirane za obavljanje aktivnosti i provedbu projekata iz točke I.
 • Turističke zajednice s područja Dubrovačko-neretvanske županije, koji su na području Dubrovačko-neretvanske  županije organizatori i suorganizatori provedbe projekata iz točke I.ovog Javnog poziva, a koji se ne nalaze u redovnom planu aktivnosti nego se pokreću u cilju razvoja novog turističkog proizvoda kome je cilj uključenje niovih poduzetnika i/ili razvoj novog turističkog proizvoda ili se značajno podiže kvaliteta dosada realiziranih projekata.
 1. Prihvatljive aktivnosti koje se sufinanciraju:
 • Manifestacije od značaja za Dubrovačko-neretvansku županiju kojima se potiče razvoj ruralnog i drugih selektivnih oblika turizma Županije u cjelini ili pojedinih njenih dijelova;
 • Provedba projekata koji potiču razvoj turističke ponude s posebnim naglaskom na projekte koji uključuju nove poduzetnike, nove i inovativne turističke proizvode koje i one koje primjenjuju novu tehnologiju te one koji predstavljaju novu vrijednost postojećem turističkom proizvodu;
 • Prezentacija, predstavljanje na sajmovima, objedinjeno oglašavanje, web promocija i organizacija drugih promotivnih aktivnosti;
 • Edukacija članova/poduzetnika, stručna predavanja, stručni skupovi, studijski posjeti primjerima dobre prakse, podizanje svijesti javnosti o značaju razvoja projekata ruralnog turizma u zajednici za ukupni razvoj ruralnih prostora;
 • Druge operativno-tehničke aktivnosti koje su preduvijet funkcioniranja i realizacije programa i projekata.
 1. Iznos pojedinačnih novčanih donacija za tekuću godinu po Korisniku:

Najviši ukupni godišnji iznos sufinanciranja za tekuću godinu koju Korisnik može ostvariti po projektu odnosno aktivnosti 30.000,00 kuna i to kako slijedi:

 • Aktivnosti iz točke 2.1. ovog Javnog poziva sufinanciraju se u visini 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 30.000,00 kuna po projektu/aktivnosti;
 • Aktivnosti iz točke 2.2. ovog Javnog poziva sufinanciraju se u visini 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 30.000,00 kuna po projektu/aktivnosti;
 • Aktivnosti iz točke 2.3. ovog  Javnog poziva sufinanciraju se s maksimalnim iznosom do 20.000,00 kuna po projektu/aktivnosti;
 • Aktivnosti iz točke 2.4. ovog  Javnog poziva, maksimalni iznos sufinanciranja za ovu mjeru iznosi do 20.000,00 kuna po projektu/aktivnosti.

Sredstva za sufinanciranje navedenih aktivnosti  su osigurana u županijskom proračunu za 2019.godinu, A102909 – Aktivnosti promidžbe poduzetništva, u ukupnom iznosu 300.000,00 kn,  A103001 – Aktivnosti promidžbe turističke djelatnosti u DNŽ, u ukupnom iznosu 300.000,00 kn i A103003- Manifestacije u turizmu, u ukupnom iznosu 300.000,00 kn.

Više informacija i natječajnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE.