Novosti

2019
May
07

U sklopu pilot projekta BOND - Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) Centar sudjeluje na edukacijama za poduzetničke potporne institucije

U sklopu pilot projekta BOND - Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) Centar sudjeluje na edukacijama za poduzetničke potporne institucije

Centar za poduzetništvo Dubrovačko-neretvanske županije jedna je od 39 poduzetničkih potpornih institucija izabranih po kriteriju izvrsnosti za sudjelovanje  u pilot projektu „Razvoj Mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI)“ Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO). Opći cilj projekta je jačanje ponude profesionalnih usluga diljem Hrvatske putem umreženih PPI-jeva, kako bi se osigurala integrirana pomoć MSP-ovima u svim stupnjevima razvoja, prilagođena njihovim potrebama te omogućio  ujednačen pristup poslovnim znanjima i vještinama, partnerima, uslugama i informacijama. 

U tijeku je provođenje pilot projekta BOND - Razvoj Mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) u sklopu kojeg je HAMAG BICRO započeo s  petodnevnom edukacijom za poduzetničke potporne institucije u Sv. Martinu na Muri. Riječ je o edukaciji za standardizaciju pružanja usluge savjetovanja poduzetnika početnika, a okupila je 50 predstavnika PPI-a, članova Mreže BOND iz cijele Hrvatske. Na edukaciji sudjeluje i djelatnik Centra za poduzetništvo d.o.o..