Novosti

2019
Jul
04

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u 2019. godini otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u 2019. godini otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je objavilo Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u 2019. godini otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta.

Podnositelji zahtjeva za ostvarivanje prava na potporu male vrijednosti  su otočni poslodavci (fizičke osobe–obrtnici, trgovac pojedinac i pravne osobe) koji neovisno o svom sjedištu, svoju registriranu djelatnost obavljaju na otocima.

Podnositelji zahtjeva za potporu mogu ostvariti potpore pod sljedećim uvjetima:

– da na otocima obavljaju djelatnosti koje su važne za gospodarski razvoj otoka (članak 35. Zakona – da zaposlenici koje zapošljavaju imaju prebivalište na otocima

– da zaposlenici koje zapošljavaju rade kod istog Podnositelja zahtjeva za potporu najmanje dvanaest mjeseci bez prekida do trenutka podnošenja Zahtjeva

– da udio vlasništva Republike Hrvatske, jedinice regionalne (područne) samouprave i jedinice lokalne samouprave u strukturi vlasništva Podnositelji zahtjeva za potporu nije veći od 50% i

– da nisu financijske institucije (banke, osiguravajuća društva, štedno-kreditne zadruge i slično).

Javni poziv otvoren je do 31. listopada 2019. 

Natječaj i svi potrebni obrasci su dostupni OVDJE.