Novosti

2020
Mar
20

Otvoren novi natječaj iz operacije 4.2.2. ”Korištenje obnovljivih izvora energije”

Otvoren novi natječaj iz operacije 4.2.2. ”Korištenje obnovljivih izvora energije”

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj iz operacije 4.2.2. ”Korištenje obnovljivih izvora energije”, u svrhu učinkovitog  korištenja  energije. Natječajem se potiče izgradnja i opremanje objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (sunca ili biomase) za potrebe proizvodnih i prerađivačkih pogona u poljoprivredi.

Prihvatljivi prijavitelji:

a) fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru (mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 te velika poduzeća kako su definirana člankom 2. točkom (26) iste Uredbe) u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla, uključujući početnike ili

b) fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru (mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 te velika poduzeća kako su definirana člankom 2. točkom (26) iste Uredbe), ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla.

Raspoloživost sredstava

70.000.000,00 kuna

Visina javne potpore

15.000 – 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti (do 200.000 EUR za korisnike početnike)

Intenzitet javne potpore

do 50 %

 Prihvatljive aktivnosti

  • Građenje, rekonstrukcija i opremanje objekata za prijem, obradu i skladištenje sirovine za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora s pripadajućom opremom i infrastrukturom
  • Građenje, rekonstrukcija i opremanje postrojenja/prostora za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa i sunce) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona, s pripadajućom opremom i infrastrukturom
  • Opći troškovi (troškovi pripreme poslovnog plana, troškovi pripreme dokumentacije, troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora)
  • Nematerijalni troškovi (kupnja ili razvoj računalnih programa, kupnja prava na patente i licence, zaštita autorskih prava, registracija i održavanje žigova, ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem)

Natječaj je otvoren do 30. lipnja 2020.

Detaljnije informacije o navedenom Natječaju s pripadajućom dokumentacijom možete potražiti OVDJE.