Novosti

2020
Mar
26

Internacionalizacija poslovanja MSP-ova- Faza 2

Internacionalizacija poslovanja MSP-ova- Faza 2

Nadlažno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Svrha Poziva: Povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju.

Predmet Poziva: Jačanje međunarodne konkurentnosti MSP-ova olakšavanjem predstavljanja njihovih proizvoda/usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu i uvođenja proizvoda na novo, inozemno tržište te povećanja mogućnosti poslovne suradnje s inozemnim partnerima.

Ukupna bespovratna sredstava: 134.000.000,00 kn

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 100.000,00 kn

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 kn

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva: Mikro poduzetnici, Mali poduzetnici, Srednji poduzetnici

Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi:
- za mikro i malo poduzeće 85 %
- za srednje poduzeće 65 %

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku. Poziv se vodi kao trajni otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava do 29. lipnja 2020. godine.
Natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

Centar za poduzetništvo d.o.o. stoji Vam na raspolaganju za sve dodatne informacije te izradu i prijavu projektnog prijedloga.