Novosti

2020
Mar
27

HORIZON 2020. – Otvoren poziv za energetsku učinkovitost 2020. godine

HORIZON 2020. – Otvoren poziv za energetsku učinkovitost 2020. godine

Otvoren je Poziv za energetsku učinkovitost 2020. godine. Za projekte inovacija u energetskoj učinkovitosti i zauzimanja na tržištu na raspolaganju je oko 64 milijuna EUR. Rok za prijavu je 10. rujna 2020. (17:00 sati).

Sredstva su dostupna za prijedloge podnesene u 10 tema koje su vezane za 5 glavnih područja: zgrade, inovativne financije, javna tijela, potrošači i usluge. Pozivom upravlja Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća Europske komisije (EASME). Svi prijedlozi za financiranje programa Horizon 2020 moraju se podnijeti putem portala EU za financiranje i ponude.

Dostupne su video snimke i prezentacije o određenim temama financiranja i smjernicama EASME-a kako podnijeti dobar projektni prijedlog.