Novosti

2020
Apr
17

Beskamatni krediti poduzetnicima u turističkim djelatnostima

Beskamatni krediti poduzetnicima u turističkim djelatnostima

Ministarstvo turizma i Hrvatska banka za obnovu i razvitak zaključili su Sporazum o poslovnoj suradnji na provedbi mjera osiguravanja likvidnosti poduzetnicima u sektoru turizma čime je omogućeno odobrenje izravnih beskamatnih kredita HBOR-a.

Potpisanim sporazumom utvrđeno je da će Ministarstvo turizma osigurati sredstva u iznosu od 26 milijuna kuna za subvencioniranje kamatne stope do dva postotna boda za kreditiranje likvidnosti poduzetnika u turističkim djelatnostima u okviru Mjere COVID – 19.

Korisnici kredita

Mikro, mali i srednji poduzetnici s registriranim osnovnim djelatnostima kako slijedi:

  • Pružanje smještaja te priprema i usluživanja hrane (NKD 55.10, 55.20, 55.30, 55.90, 56.10, 56.21, 56.29);
  • Putničke agencije i organizatori putovanja (turoperatora) (NKD 79.11, 79.12);
  • Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava – charter agencije (NKD 77.34);

Namjena kredita

  • financiranje plaća, režijskih troškova i ostalih osnovnih troškova poslovanja (tzv. hladni pogon); nabava sirovine i podmirenje obveza prema dobavljačima i ostalih troškova tekućeg poslovanja; obrtna sredstva za pripremu turističke sezone; osim kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama i PDV-a

Iznos kredita

  • najniži iznos kredita: 100.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti
  • najviši iznos kredita: 1.250.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti, ali u pravilu ne više od 25% ukupnih poslovnih prihoda/primitaka korisnika kredita. Najviši iznos kredita ovisi o kreditnoj sposobnosti korisnika kredita te procjeni rizika transakcije.

Rok otplate

  • do 5 godina, uključujući poček do 12 mjeseci.

Kamatna stopa

  • 0,00% godišnje, fiksna za razdoblje otplate kredita do 3 godine
  • 1,50% godišnje, fiksna za razdoblje otplate kredita od 4. do 5. godine.

Naknade

  • bez naknada

Zahtjev za odobrenje kredita podnosit će se izravno HBOR-u koji će i odobravati sredstva.

Stojimo Vam na raspolaganju za sva dodatna pitanja.