Novosti

2020
Apr
29

Održan webinar „Obrtna sredstva COVID-19“

Održan webinar „Obrtna sredstva COVID-19“

Centar za poduzetništvo Dubrovačko-neretvanske županije u suradnji s HGK – ŽK Dubrovnik organizirao je besplatni webinar o mogućnostima financiranja ulaganja u obrtna sredstva sa svrhom ublažavanja negativnih utjecaja epidemije virusa COVID-19. Predavačica na webinaru je bila gđa. Mira Krneta, voditeljica područnog ureda Hrvatske banke za obnovu i razvitak za Dalmaciju.

Kreditna linija HBOR-a Obrtna sredstva COVID-19 namijenjena je financiranju poslovnih subjekata privatnog i javnog sektora, a realizira se u suradnji s poslovnim bankama, primjenom modela podjele rizika.

Ubrzano širenje pandemije uzrokovane COVID-om 19 ima ogroman utjecaj na cjelokupno gospodarstvo, osobito turistički sektor. Stoga, veoma se važno usmjeriti na žurno pružanje pomoći malim i srednjim poduzećima koji čine okosnicu gospodarstva i znatno doprinose rastu i zapošljavanju. Nastavno na navedeno, svi zainteresirani se mogu prijaviti na sljedeći webinar „Obrtna sredstva COVID-19 za poduzetnike u turističkom sektoru“ koji se održava 30. travnja (četvrtak) u 10 sati. Prijava je obavezna putem:

- maila: dcp@dcp.hr,

- telefona: 020/418-401.