Novosti

2020
Jun
04

Održan webinar „HBOR - Obrtna sredstva za ruralni razvoj“

Održan webinar „HBOR - Obrtna sredstva za ruralni razvoj“

Centar za poduzetništvo Dubrovačko-neretvanske županije, HGK - ŽK Dubrovnik i ŽK Šibenik organizirali su besplatni webinar na temu „HBOR - Obrtna sredstva za ruralni razvoj“. Webinar je bio namijenjen poljoprivrednom sektoru, a predavanje je održala Mira Krneta, voditeljica područnog ureda Hrvatske banke za obnovu i razvitak za Dalmaciju.

Obrtna sredstva za ruralni razvoj olakšat će pristup financiranju obrtnih sredstava potrebnih za neometano odvijanje proizvodnje i financiranje tekućeg poslovanja (priprema proizvodnje, sirovine i materijali, ostali proizvodni troškovi, troškovi radne snage, podmirenje obveza prema dobavljačima, opći troškovi tekućeg poslovanja) za prihvatljive krajnje primatelje pogođene pandemijom koronavirusa (COVID-19). Kreditiranje je izravno, a tekst kreditnog programa je u prilogu.

Snimka webinara će biti dostupna na You Tube kanalu Centar za poduzetništvo DNŽ.