Novosti

2020
Jun
29

Objavljen natječaj za provedbu podmjere 4.4. »Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena« – provedba tipa operacije 4.4.1 »Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša«

Objavljen natječaj za provedbu podmjere 4.4. »Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena« – provedba tipa operacije 4.4.1 »Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša«

Agencija za plaćanja u poljoprivredi , ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu podmjere 4.4. »Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena« – provedba tipa operacije 4.4.1 »Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Svrha Natječaja je dodjela sredstava za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena, kao što su ulaganje u građenje terasastih parcela, ulaganje u građenje (vanjskih) suhozida, ulaganje za sadnju živica, uklanjanje invazivnih stranih vrsta s poljoprivrednog zemljišta na jednokratnoj osnovi, kupnja električnog pastira s pripadajućom opremom u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka, kupnja autohtonog pastirskog psa (tornjaka) u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka, izgradnja novih (jednostavnih) nastambi za stoku u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri, obnova staništa važnih za očuvanje bioraznolikosti na poljoprivrednom zemljištu koje nije održavano sukladno dobroj poljoprivrednoj praksi s obzirom na vrstu uporabe, ulaganje u obnovu zapuštenih lokvi za napajanje stoke i kupnja zemljišta.

Prihvatljivi korisnici su:

  • poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika
  • javne ustanove i tijela, uključujući javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode ili
  • udruge koje se bave zaštitom i promicanjem kulturnih vrijednosti, zaštite okoliša i prirode.

Intezitet javne potpore je 100% , s tim da je najniža visina javne potpore po projektu iznosi 400 EUR, a najviša do 150.000 EUR po projektu.

Više informacija o natječaju možete pronaći ovdje.