Novosti

2020
Jul
15

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Dubrovačko-neretvanske županije za 2020.

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Dubrovačko-neretvanske županije za 2020.

Poljoprivredna gospodarstva koja imaju sjedište/prebivalište i poljoprivredne površine na području Dubrovačko-neretvanske županije, te organizatori/sudionici sajmova u poljoprivredi, mogu se javiti na otvoreni Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Dubrovačko-neretvanske županije za 2020. godinu.

Zahtjevi za potpore se zaprimaju do 15. studenog 2020. godine te se rješavaju po vremenu zaprimanja do utroška sredstava planiranih u županijskom Proračunu za 2020. godinu.

Potpore se mogu ostvariti za sljedeća ulaganja u poljoprivredi:

 

Mjera 1. Okrupnjavanje poljoprivrednog posjeda i uređenje poljoprivrednog zemljišta
Mjera 2. Ulaganje u podizanje trajnih nasada
Mjera 4. Ekološka proizvodnja
Mjera 5. Potpora za preporuku gnojidbe i analize tla
Mjera 6. Posebne mjere pomoći za sektor stočarstva
Mjera 10. Potpora zajedničkom djelovanju poljoprivrednih gospodarstava
Mjera 11. Potpora županijskih proizvoda – stvaranje, promidžba i prodaja županijskih proizvoda
Mjera 13. Zaštita biološke i krajobrazne raznolikosti
Mjera 14. Potpora izlagačima za sudjelovanje na poljoprivrednim manifestacijama i događanjima

Sve informacije o Javnome pozivu, prihvatljivim korisnicima, ulaganjima i troškovima, potrebnoj dokumentaciji, te načinu podnošenja zahtjeva možete pronaći ovdje.