Novosti

2020
Oct
08

Objavljen Javni poziv za neposredno sufinanciranje poticanja brodskog prometa na alternativna goriva 2020.

Objavljen Javni poziv za neposredno sufinanciranje poticanja brodskog prometa na alternativna goriva 2020.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje poticanja brodskog prometa na alternativna goriva 2020.

Predmet ovog Javnog poziva za neposredno sufinanciranje poticanja brodskog prometa na alternativna goriva 2020. je sufinanciranje kupnje novih plovila (brodova) ili izgradnje plovila (brodova) za prijevoz putnika, roba i tereta s vrstama pogona:

električni

vodik

Pod plovilom se u svrhu ovog Javnog poziva podrazumijeva putnički bord, teretni brod i javni brod.

Prihvatljivi korisnici sredstava Fonda su: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave, ostali proračunski i izvanproračunski korisnici, trgovačka društva i obrtnici.

Iznos dodijeljenih sredstava ne smije preći 40% Fondu opravdanih troškova, a najviše 10.000.000,00 kuna po korisniku.

Raspoloživa sredstva po ovom Javnom pozivu iznose 30.000.000,00 kuna.

Učitavanje prijava počinje objavom Javnog poziva dana 07. listopada 2020. godine u 9:00 sati. Slanje prijava na Javni poziv počinje dana 29. listopada 2020. godine u 9:00 sati, a završava:

a)      Objavom na mrežnim stranicama Fonda www.fzoeu.hr: obavijesti o zatvaranju ili privremenom zatvaranju Javnog poziva zbog iskorištenosti raspoloživih sredstava ili

b)      Istekom 2020. godine, što prije nastupi.

Detaljnije informacije o navedenom Natječaju s pripadajućom dokumentacijom možete potražiti OVDJE.