NCFF - Kreditiranje zelenih projekata

NCFF - Kreditiranje zelenih projekata

Natural Capital Financing Facility (NCFF) je financijski instrument za povoljno financiranje „zelenih projekata“ koji je uspostavila Europska investicijska banka (EIB) u suradnji s LIFE programom. Za financiranje „zelenih“ projekata koji zadovoljavaju NCFF kriterije, EIB je Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak odobrio kredit u visini 15 milijuna eura. Glavna prednost korištenja ovih sredstava je mogućnost bolje pripreme projekata. Naime, potencijalnim korisnicima nudi se i besplatna tehnička pomoć za savjetodavne usluge kako bi im se olakšala priprema projekata u skladu s kriterijima programa.

Korisnici kreditne linije NCFF mogu biti:

  • Mali i srednji poduzetnici do 249 zaposlenih (poduzeća, obrti, OPG-ovi i dr.),
  • Srednje kapitalizirana poduzeća (engl. Mid-Caps) koja imaju od 250 do 3000 zaposlenih,
  • Subjekti privatnog sektora (koji nisu niti MSP niti Mid-Cap poduzeća) koji imaju više od 3000 zaposlenih i koji korištenjem „prirodnih rješenja“ u realizaciji svojih projekata žele postići smanjenje troškova i/ili generiranje dodatnih prihoda,
  • Subjekti javnog sektora (županije, gradovi, općine, javna poduzeća i dr.) koji žele postati zeleniji, bogatiji bioraznolikošću, otporniji na klimatske promjene i sveukupno ugodnije i kvalitetnije mjesto za svoje stanovnike i posjetitelje.

NCFF je namijenjen za financiranje projekata koji doprinose očuvanju i održivom korištenju prirodnog kapitala kao i prilagodbi klimatskim promjenama uz korištenje prirodnih rješenja.

Prihvatljivi projekti su oni koji stvaraju prihode ili uštede u troškovima, odnosno financijski su isplativi i dugoročno održivi, a obuhvaćaju:

  •     Zeleno poduzetništvo
  •     Zelenu infrastrukturu
  •     Plaćanje usluga eko sustava
  •     Kompenzacijske mjere otklanjanja šteta u okolišu.

Ako svoj projekt prepoznajete kao „zeleni“ i potencijalno prihvatljiv za financiranje putem NCFF kreditne linije, više informacija možete pronaći ovdje ili upitom putem maila: ncff@hbor.hr.

EU - zajedno do Europskih fondova
EU - Europski fondovi
EU - OP Konkurentnost i kohezija