Prijavite se na Accelerate2030 u Hrvatskoj

Prijavite se na Accelerate2030 u Hrvatskoj

Accelerate2030 je najveća svjetska platforma poslovnih rješenja usmjerenih prema Ciljevima održivog razvoja (SDG).

Accelerate2030 spaja i okuplja tvrtke, korporacije, agencije UN-a, financijske institucije, međunarodne razvojne organizacije i druge partnere kako bi se povezali i surađivali na skaliranju najperspektivnijih inovacija širom svijeta.

Imaš startup? Imaš inovaciju? Želiš ju podijeliti s ostatkom svijeta?

Prijavi se na http://bit.ly/accelerate2030croatia

EU - zajedno do Europskih fondova
EU - Europski fondovi
EU - OP Konkurentnost i kohezija