Woman TechEU – potpora poduzećima pod vodstvom žena

Woman TechEU – potpora poduzećima pod vodstvom žena

Europska komisija je pokrenula inicijativu Women TechEU u sklopu novog programa za inovacijske ekosustave Obzora Europa uz suradnju Europskog vijeća za inovacije (EIC). Radi se o novom programu EU-a za potporu novoosnovanim tehnološkim poduzećima pod vodstvom žena koji će im pomoći da postanu predvodnici u području tehnologija budućnosti.

Prema provedenim istraživanja, žene su dio osnivačke structure u samo 15% inovativnih poduzeća, dok su u samo 6% osnivači isključivo žene. Poduzeća pod vodstvom žena prikupljaju manje poduzetničkog kapitala od drugih, uključujući ključna ulaganja u ranoj fazi.

Cilj inicijative Women TechEU je smanjivanje rodno uvjetovanog jaza time što podupire novoosnovana poduzeća pod vodstvom žena u početnim, najrizičnijim trenutcima. Programom će se ponuditi financijska potpora poduzećima s bespovratnim sredstvima u iznosu od 75000 eura te vrhunska poduka i mentorstvo u okviru programa EIC-a za žene na vodećim položajima. Akcelerator EIC-a  također je namijenjen novoosnovanim poduzećima kojima upravljaju žene, ali nova inicijativa Women TechEU pruža potporu u ranijoj fazi poduzeća kako bi se povećao broj žena koje pokreću vlastita poduzeća.

Do 50 obećavajućih novoosnovanih poduzeća iz država članica EU-a i pridruženih zemalja financirat će se u okviru prvog pilot-poziva koji će završiti 10. studenoga 2021.

EU - zajedno do Europskih fondova
EU - Europski fondovi
EU - OP Konkurentnost i kohezija