Prijave za „50 next“ – listu najboljih u svijetu gastronomije

Prijave za „50 next“ – listu najboljih u svijetu gastronomije

Kao partner u projektu "Uspostava regionalnog centra kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik ", Centar za poduzetništvo sudjelovao je na konferenciji „Izvrsnost u turizmu“ održanoj 26. i 27. kolovoza u Dubrovniku. Tom prilikom, glavni tehnički partner na projektu, Baskijski kulinarski centar, predstavio je još jedan projekt u kojem sudjeluje kao akademski partner, a koji bismo željeli podijeliti i s poduzetnicima u našoj županiji.

Drugu godinu za redom, 50 next objavljuje listu 50 najutjecajnijih mladih pojedinaca koji oblikuju budućnost svijeta gastronomije. Pozivamo vas da se samostalno prijavite ili nominirate osobu za koju smatrate da odgovara uvjetima natječaja. 

Kategorije za koje se možete prijaviti su vrlo širokog spektra iz područja gastronomije ili disciplina koje izravno utječu na nju: Gamechanging Producers; Tech Disruptors; Empowering Educators; Entrepreneurial Creatives; Science Innovators; Hospitality Pioneers and Trailblazing Activists.

Prijave su otvorene za sve pojedince mlađe od 35 godina koji se na bilo koji način ističu svojim radom ističu u raznim granama gastronomije, ali i kao proizvođači, edukatori, aktivisti i tehnoliški znalci. Proces prijava i nominacija traje oko 30 minuta, koliko je potrebno da se ispuni formular a otvoren je do 22. rujna 2021.

Sve detalje natječaja možete pronaći na poveznici.

EU - zajedno do Europskih fondova
EU - Europski fondovi
EU - OP Konkurentnost i kohezija