Objavljen je novi Eurostars natječaj za međunarodne suradničke projekte

Objavljen je novi Eurostars natječaj za međunarodne suradničke projekte

Eurostars je program za istraživanje i razvoj nastao kao zajednička inicijativa EUREKA-e i Europske komisije. Osnovni kriterij je sudjelovanje minimalno dvije zemlje članice. Popis zemalja: www.eurostars-eureka.eu

Eurostars podržava inovativne MSP-ove i projektne partnere (velike tvrtke, sveučilišta, istraživačke organizacije i dr.) financiranjem međunarodnih suradničkih istraživačko-razvojnih projekata.

Program potiče suradnju malih i srednjih poduzeća s međunarodnim partnerima u razvoju proizvoda, procesa i usluga koji predstavljaju novost za europska i svjetska tržišta.

Prijavitelji su inovativna mala i srednja poduzeća iz jedne od 37 država koje sudjeluju u programu Eurostars i moraju djelovati u partnerstvu.

Prihvatljivi troškovi u dosadašnjim natječajima uključivali su plaće zaposlenih, amortizaciju i sitni inventar, troškove vanjskih usluga, troškove putovanja te ostale razvojne troškove. Predviđeno vrijeme trajanja projekta je do 36 mjeseci.

Prijave su otvorene od 2. rujna 2021. do 4. studenog 2021.

Više o natječaju možete pronaći ovdje.

EU - zajedno do Europskih fondova
EU - Europski fondovi
EU - OP Konkurentnost i kohezija