Novosti

2015
Jan
21

Objavljen Javni poziv za kandidiranje projekata turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima za potpore u 2015.g.

Hrvatska turistička zajednica objavila je Javni poziv za kandidiranje projekata turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima za potpore u 2015.g.

Turistički nerazvijena područja smatraju se:

- područja svih kontitnentalnih županija, osim područja Grada Zagreba

- sva naselja s područja ostalih županija, koja na svojem području nemaju izlaz na more

Sredstva potpore su namijenjena trgovačkim društvima, obrtima, jedinicama lokalne i područne samouprave, ustanovama čiji je osnivač RH, regionalna i lokalna samouprava, OPG-ima/seljačkim domažinstvima koja su registrirana za pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu.

Iznosi potpore kreću se od 50.000,00 kn do 200.000,00 kn. Po pojedinom projektu sufinancirat će se samo stvarno realizirani i plaćeni troškovi u 2015.g. i to najviše do 50% opravdanih/prihvatljivih troškova.

Više informacija o natječaju i potrebnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.