Novosti

2015
Feb
23

Održan seminar "Financijsko-ekonomsko poslovanje u obrtu"

Održan seminar "Financijsko-ekonomsko poslovanje u obrtu"

Centar za poduzetništvo Dubrovačko-neretvanske županije organizirao je 19.02. i 20.02. besplatni seminar "Financijsko-ekonomsko poslovanje u obrtu". Teme ovog seminara su bile: Specifičnost vođenja poslovnih knjiga u obrtu, Upravljanje troškovima i optimizacija cijena, Platni promet i osiguranje naplate i Aktualne odrednice poreznog sustava.

Budući da većina obrnika ne raspolaže osnovnim informacijama o financijskom poslovanju, seminar je imao edukativni i savjetodavni karakter.