Novosti

2015
Feb
23

Održana radionica "Priprema i provedba projekata financiranih iz EU fondova"

Održana radionica "Priprema i provedba projekata financiranih iz EU fondova"

Centar za poduzetništvo Dubrovačko-nertvanske županije je u suradnji s RRA Dunea i Sveučilištem u Dubrovniku održao radionicu na temu: "Priprema i provedba projekata financiranih iz EU Fondova". Radionica je održana 20.veljače 2015. na Sveučilištu u Dubrovniku na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju.

Teme radionice su bile: Uvod u EU fondove, PCM, Logički okvir i priprema projektnog prijedloga, Primjer prijavnog obrasca projektnog prijedloga, Planiranje proračuna projekta i financijsko upravljanje projekta te Javna nabava u sklopu EU projekta.